ULTRA V TORNADO

- Mô tả: Sợi chỉ đơn xoắn quanh kim.

- Chỉ định: Dùng để đan lưới, khóa chốt chỉ Cannula, tạo đường viền hàm V line, làm đầy vùng da bị hõm.

- Thành phần: PLLA hoặc PCL (mới)

 

 

Dùng để đan lưới, khóa chốt chỉ Cannula, tạo đường viền hàm V line, làm đầy vùng da bị hõm.