ULTRA V SUPER TORNADO

- Mô tả: 10 sợi chỉ quấn trong thân cây kim tù.

- Chỉ định: Dùng điều trị vùng da nhăn dưới mắt, hạn chế tím, sưng, bầm, nhờ vào đầu kim tù, và giúp giảm nhiều đầu kim đi vào, có thể dùng cho da vùng trán để nâng cung mày.

- Thành phần: PDO hoặc PCL.

Dùng điều trị vùng da nhăn dưới mắt, hạn chế tím, sưng, bầm, nhờ vào đầu kim tù, và giúp giảm nhiều đầu kim đi vào, có thể dùng cho da vùng trán để nâng cung mày.