ULTRA V EZ CANNULA

- Mô tả: sợi chỉ gai kéo, trên thân chỉ có gai coral (như hình tượng rắn hổ mang cặp đầu vào). Sợi chỉ nằm trong thân kim tù, hạn chế bầm tím, và giảm sưng.

- Chỉ định: dùng tạo khung mặt trái xoan, lực co kéo mạnh giúp giảm rãnh nhăn khóe mũi miệng, và rãnh nhăn khóe miệng.

- thành phần: PDO hoặc PCL

Dùng tạo khung mặt trái xoan, lực co kéo mạnh giúp giảm rãnh nhăn khóe mũi miệng, và rãnh nhăn khóe miệng.