ULTRA V HIKO - Chỉ nâng mũi

- Mô tả: Sợi chỉ chuyên dùng nâng mũi, cấu tạo kim tù nên hạn chế sưng bầm.

- Chỉ định: dùng nâng mũi.

- Thành phần: PDO và PCL.

Sợi chỉ chuyên dùng nâng mũi, cấu tạo kim tù nên hạn chế sưng bầm.