TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẰNG CME ĐẾN QUÝ BÁC SỸ!

Ultra V Lift trân trọng thông báo về việc tiếp nhận bằng CME đến Quý Bác sỹ đã tham dự liên tục các khóa chuyển giao công nghệ chỉ Ultra V Lift trực tiếp từ Dr Kwon Han-jin.

Χ