Giáo sư Kwon Han Jin tham dự "Hội nghị Khoa học da liễu khu vực Tp Hà Nội 2018"

Hà Nội – Ngày 28/12/2018, Giáo sư Bác sỹ Kwon Han-jin đã có buổi thuyết trình, thực hiện demo và hướng dẫn bác sỹ làm chỉ Ultra V Lift tại "Hội nghị Khoa học Da liễu khu vực TP Hà Nội 2018".

Χ