CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM CHỈ UVL THÁNG 10/2018

Cuối tuần qua, ngày 06/10/2018 tại Dermaster Việt Nam đã diễn ra sự kiện “Chuyển giao công nghệ làm chỉ UVL” trực tiếp từ Dr Kwon Han-jin.

Χ